“Menejmentga kirish” fanini o’qitishdan maqsad – talabalarda korxonalar, tashkilotlar, xo’jalik yurituvchi sub’yektlarida mehnat faoliyatini tashkil etish, ishlab chiqarishni va xizmat ko’rsatishni tashkil etish, bajarayotgan faoliyati bo’yicha ish rejasini tuzish va uni bajarish, nazorat qilish va amalga oshirilgan ishlarning natijalarini tahlil qilish va baholash ko’nikmalarini shakllantirishdan iborat.