talabalarga iqtisodiy bilimlarning nazariy asoslarini, yashil iqtisodiyotning asosiy tushunchalari va kategoriyalarini, iqtisodiy qonunlar va tamoyillarini o‘rgatish, hamda ularni amalda tadbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.