Fanni o’qitishdan maqsad - talabalarga texnologik jarayonlarni modellashtirish, texnologik ob`ektlarini optimallashtirish va qo’yilgan talab darajasidan kelib chiqib modellarni hisob-kitob qilish, ularni to’gri tanlash, loyiha hujjatlarini tayyorlashni o’rgatishdan iborat.